Overskue risiko og økonomi for dit
forsyningsnet med et par klik

Byd velkommen til PL4N: It-værktøj der med brugeren i centrum hjælper med at koble mål, risiko og økonomi, når investeringer skal dokumenteres.

Opret projekt

Bruger kan ved kortvisning af risiko og økonomi hurtigt danne sig overblikket.

Ledningsvisning

Bruger kan nemt få information om den enkelte ledning
og se risiko og økonomi.

Dynamiske priser

Bruger kan redigere de meterpriser, der er grundlag for beregning af økonomi.

Sammenlign projekter

Bruger kan danne projekter og vurdere og dokumentere projekterne, for at prioritere områder

Fordele ved PL4N

  • Bygger på eksisterende data. Med PL4N er du i gang uden omfattende datavask og –bearbejdning.
  • Giver hurtigt overblik til medarbejderne i deres planlægning. PL4N kræver ikke nye medarbejdere eller kompetencer.
  • Understøtter prioritering og dokumentation af projekter, så det nemt kan anskueliggøres for vigtige interessenter.
  • Bygger på konkurrencedygtige priser og ubegrænset antal brugere. Med PL4N får du mulighed for lave total cost of ownership uden overraskelser.
  • Bruger avanceret statistik til solide analyser, der som tilvalg til PL4N giver indikation af tilstand af og henfaldskurver for de enkelte ledninger.

Gennemsigtige og attraktive priser

PL4N tilbyder gennemsigtig prismodel samt mulighed for lave total cost of ownership - uden overraskelser. Selskaberne fortæller os, at det er vigtigt. Det er det også for os.

Selskaberne er ikke ens og har ikke helt samme behov. Selskaberne kan for det første vælge PL4N, der rummer alle funktioner i arbejdet med risiko, økonomi og opstilling af projektkataloget.

Selskaberne kan for det andet tilvælge analyser af tilstand og henfaldskurver for enkelte ledninger, hvis de har brug for nærmere viden om tilstand eller henfald. På den måde sikrer prismodellen en balance mellem, hvilke funktioner selskaberne er fælles om, og hvilke der vælges til.

Prismodellen er skitseret nedenfor, herunder at køb af programmet er sammensat af et grundbeløb og en pris pr. kilometer ledning.

BYGGESTEN I PRISMODELLEN

Engangsbetaling:

  • Grundbeløb
  • Pris pr. kilometer ledning

Engangsbetaling

Årlig % betaling

TILVALG

Statistisk modellering af tilstand

Engangsbetaling
Årlig % betaling i vedligehold

Engangsbetaling
Årlig % betaling i vedligehold

Henfaldskurver for enkeltledninger

Engangsbetaling
Årlig % betaling i vedligehold

Engangsbetaling
Årlig % betaling i vedligehold

Kort implementering og I er i gang

I løbet af 5 dage er værktøjet klar til brug på selskabets egne data. træning – og senere opfølgning – bidrager til, at medarbejderne tager værktøjet til sig.​

PL4N rammer vores behov godt.

Værktøjet bygger på eksisterende data og giver adgang til solide analyser.
Vi har behov for bedre dokumentation af prioriteringer og beslutninger om vores investeringer - internt mellem projektledere, men ikke mindst i forhold til bestyrelsen og ejerne.

Her giver PL4N os et kvantespring fremad
Thomas Foged
Direktør, Middelfart Spildevand